picpic
  • هیچ چیز نیک یا بدنیست ولی شیوه تفکر ما امور را نیک یا بد جلوه میدهد.
  • عقل و فکر در وجود ما قدرتی حیرت آور دارد، چه بهتر که پیوسته اندیشه را حاکم بر وجود خود سازیم
  • اکنون همه چیز بیش از هر زمان دیگری شبیه وضعیت فعلی خود است
  • در ذهن خود افکار خوبی بپرورانید، زیرا هرگز فراتر از افکارتان ترقی نخواهید کرد
  • ایمان چهار رکن دارد / توكّل بر خدا 2ـ رضا به قضاى خدا 3ـ تسليم به امر خدا4ـ واگذاشتن كار به خدا امام رضا (ع).
  • انسان تنها به اندازه ی یک ایده ی خوب با پیشرفت فاصله دارد

    

 امكانات
           

                 این مجموعه دارای واحدهای

                اپارتمانی تک خواب ودوخواب میباشد

                ادرس خیابان امام رضاع خیابان دانش 

                غربی کوچه بازار سرشور سرشور

                بیست یک پلاک 19/2 میباشد

 

 

امكانات بيشتر

 

 

تماس با ما

نام شما:
ایمیل مقصد: